Promocje
Bitdefender  Antivirus Plus 2019
Bitdefender Antivirus Plus 2019
89,00 zł 62,30 zł
szt.
Bitdefender Internet Security 2019
Bitdefender Internet Security 2019
122,00 zł 85,40 zł
szt.
Bitdefender Internet Security 2019 - 15 miesięcy
Bitdefender Internet Security 2019 - 15 miesięcy
149,00 zł 122,00 zł
szt.
Bitdefender Internet Security 2019 (10 stanowisk)
Bitdefender Internet Security 2019 (10 stanowisk)
289,00 zł 202,00 zł
szt.
Bitdefender Family Pack
Bitdefender Family Pack
244,77 zł 171,30 zł
szt.
Bitdefender Total Security 2019 (5 stanowisk)
Bitdefender Total Security 2019 (5 stanowisk)
281,67 zł 197,20 zł
szt.
Bitdefender Total Security 2019 (10 stanowisk)
Bitdefender Total Security 2019 (10 stanowisk)
329,64 zł 230,94 zł
szt.
Regulamin promocji „-20% na pakiet Family Pack przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com” 0
Regulamin promocji „-20% na pakiet Family Pack przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com”

Regulamin promocji  „-20% na pakiet Family Pack przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „-20% na pakiet Family Pack, przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com” jest firma Marken Systemy Antywirusowe, prowadząca działalność gospodarczą i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Marken Systemy Antywirusowe, adres ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia NIP: 913-130-57-85 REGON: 191743230   

2. Każda osoba korzystająca z promocji, w dalszej części regulaminu jest nazywana Uczestnikiem.   

3. Przedmiotem promocji „-20% na pakiet Family Pack, przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com”  jest:

a) 20% rabatu na zakup licencji Bitdefender Family Pack 2019 przez sklep internetowy antywirus.com.

b) Konieczne jest potwierdzenie możliwości skorzystania przez Uczestnika z promocji przez pracownika handlowego.  

c) Promocja nie obejmuje kontynuacji licencji

d) Promocja obejmuje licencje na 1 rok, 2 i 3 lata.

4. Skorzystanie z promocji „-20% na pakiet Family Pack, przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com” oznacza, że Uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.  

5. Przedmiotem promocji „-20% na Family Pack 2019, przy dokonaniu zakupu przez sklep internetowy antywirus.com”, jest złożenie zamówienia na nowe licencje, objęte promocją w dniach 13.12.2018 - 31.12.2018.       

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§2 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu Promocji Uczestnik musi zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając reklamacje na adres siedziby Organizatora.     

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę̨̨ firmy i dokładny adres Uczestnika, numer faktury, numer zakupionego klucza licencyjnego oraz dokładny opis  i uzasadnienie reklamacji.    

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.   

 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.    

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.          

§3 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://bitdefender.pl/promocje-antywirus/ w okresie trwania promocji.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.    

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Marken Systemy Antywirusowe z siedzibą w Gdyni, przy ul. Jana Hieronima

Derdowskiego 7, jest administratorem danych osobowych.


4. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w związku z :

a. wykonaniem ciążących obowiązków prawnych i składaniem i rozpatrywaniem reklamacji,

b. usprawiedliwionym interesem prawnym,

c. udokumentowaniem realizacji transakcji,

d. ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń,

e. marketingiem,

f. tworzeniem zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne,

g. weryfikacją wiarygodności płatniczej kontrahenta,

h. archiwizacją,

 

5. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, nie stanowi jednak warunku

uczestnictwa w promocji


6. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

a. sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

b. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

c. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych –

stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

d. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię

danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

e. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym

profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes,

w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.


7. Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze

wskazaniem zakresu danych, będących przedmiotem żądania na adres :

email: RODO@marken.com.pl lub listownie na adres:

Marken Systemy Antywirusowe ul. Jana Hieronima Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia


8. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.


9. Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów

prawa i zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl